Isännöintipalvelua vankalla asiantuntemuksella

Taloushallinto

Taloushallintopalveluihin kuuluvat monen pienemmän työn ohella muun muassa vastikkeiden ja vuokrien laskutus, taloyhtiön laskujen maksu, palkanlaskenta, kirjanpito, talousarvioiden laatiminen, osakerekisterin ylläpito ja veroilmoitusten laadinta sekä tiedotus.
Hallituksen toiminnan näkökulmasta isännöitsijän rooli on valmistella käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön hallituksen tekemät päätökset. Iltaisin pidettävät kokoukset ovat osa isännöitsijän arkea.


Tehokas isännöitsijätoimisto


Isännöitsijätoimistossa asioitasi hoitavat tehokkaat ja asiakaspalveluhenkiset isännöitsijät ja kiinteistösihteerit, joiden apuna on ajanmukainen tietotekninen varustus. Tarjoamme monet palvelut kätevästi netissä ja asiointi onnistuu sähköisesti silloin, kun asiakkaalle sopii. Laitteistot uusitaan ja ohjelmat päivitetään ajallaan ja taloushallintoa helpottavat uudet innovaatiot hyödynnetään tehokkaasti. Sähköinen taloushallinto tuo uudenlaista joustavuutta asunto-osakeyhtiöiden isännöintiin ja ajantasaista tietoa hyödynnettäväksi jokapäiväiseen isännöitsijän ja hallituksen päätöksentekoon.
Vaikka kirjanpito ja muut taloushallintoasiat ovat meillä pitkälle sähköistettyjä, jää nykyisellään jäljelle vielä paljon sellaistakin isännöitsijän työtä, jota ei pysty automatisoimaan. Esimerkiksi osakerekisterin ylläpito ja osakesaantojen arviointi edellyttävät erityisosaamista ja manuaalista työtä, joka on osakkaiden oikeusturvan kannalta erittäin tärkeää ja pitää tehdä oikein.
Sähköinen taloushallinto mahdollistaa ajantasaisten tietojen saamisen järjestelmästä milloin tahansa ja missä tahansa. Tämä puolestaan mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuvissa tilanteissa. Sähköinen taloushallinto ja kirjanpito antavat meille enemmän aikaa konsultointiin ja asiakkaiden neuvomiseen ongelmatilanteissa.

Ajantasainen kirjanpito


Kirjanpitolain mukaan taloyhtiöt ovat kirjanpitovelvollisia ja niiltä vaaditaan tilinpäätöksen valmistaminen kerran vuodessa. JS-Audit huolehtii asiakkaidensa kirjanpidosta hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Kirjanpitopalvelun lisäksi teemme myös tilinpäätökset ja laadimme toimintakertomukset. Tilinpäätösasiakirjoihin kuuluvat tuloslaskelman ja taseen lisäksi mm. vastikerahoituslaskelmat, mahdolliset hankerahoituslaskelmat ja lainaosuuslaskelmat, budjettivertailut, tase-erittelyt ja tilinpäätöksen muut liitetiedot sekä korjaustilien erittelyt.
Isännöitsijätoimistomme kirjanpitohenkilöstö on aina ajan hermolla, kun kirjanpitoa koskevat lain tai asetusten säännökset muuttuvat tai hyvän kirjanpitotavan sisältö muuttuu. Muutokset viedään käytännön kirjanpitoihin ajallaan.
Taloyhtiön hallitus saa kuukausittain talouden raportit luettavakseen. Raportti auttaa hallitusta kustannusseurannassa ja toiminnan ohjauksessa.

Kirjoita alle viestisi ja kerro myös haluatko, että olemme sinuun yhteydessä asian tiimoilta.