Luotettavuus

Isännöitsijän ja isännöitsijätoimiston tulee aina ja kaikissa tilanteissa nauttia taloyhtiön hallituksen luottamusta.  Muuten ei voida puhua hyvästä isännöinnistä.  Isännöinti onkin ymmärrettävä hallituksen ja isännöitsijän välisenä yhteistyönä, vaikka samalla on kysymys toimeksiantosuhteesta ja isännöitsijäyrityksen liiketoiminnasta.
Luotettavuutta voidaan mitata eri tavoin.  Asiakastyytyväisyystutkimukset ovat yksi tapa, mutta myös erilaiset sertifikaatit antavat lisätietoa tähän asiaan.

Sertifikaatit

”Luotettava kumppani” -järjestelmään rekisteröityminen kertoo, että toimisto on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa ja on siksi merkitty viranomaisen
ylläpitämään tilaajavastuurekisteriin luotettavaksi kumppaniksi. Tarkempaa tietoa netistä osoitteesta www.tilaajavastuu.filuotettavakumppani

Isännöitsijän haku on yksi taloyhtiön tärkeimmistä päätöksistä. ISA-tunnus auttaa tunnistamaan laadukkaaseen toimintaan sitoutuneet isännöitsijät ja isännöitsijäyritykset.

Auktorisointi voidaan myöntää isännöitsijäyritykselle auditointimenettelyn kautta siinä vaiheessa, kun yrityksen toimintarutiinit ovat riittävän kehittyneet ja kestävät ulkopuolisen arvostelun.  Yrityksen kaikki toiminnot käydään läpi ulkopuolisen tarkastajan toimesta ja, jos kaikki on kunnossa, isännöitsijäyritys auktorisoidaan.  Sen jälkeen tarkastus tehdään uudestaan joka kolmas vuosi. Näin varmistetaan, että isännöitsijäyrityksen laatutaso myös pysyy.  Lisätietoa löytyy nettiosoitteesta www.isayhdistys.fi.

isa

Isännöintiliiton jäsenyydestä on hyötyä sekä isännöitsijäyritykselle että taloyhtiöasiakkaille, koska yhdistykseltä saa paljon ajantasaista tietoa lainsäädännön muutoksista ja edullisia lakipalveluita.

isannointiliitto

Suomen Asiakastieto Oy myöntää tämän sertifikaatin erityisen hyvin asiansa hoitaneille yrityksille.  Tähän ryhmään pääsevät vain noin 5 % Suomen yrityksistä.  Meillä tämä tunnustus on ollut jo yhdeksän viimeistä vuotta. Lisätietoa osoitteesta www.asiakastieto.fi.

Kolmen A:n sertifikaatti kertoo parhaasta mahdollisesta luottoluokituksesta.  Bisnode Finland Oy myöntää tämän vuosittain vain noin 3,5 %:lle suomalaisista yrityksistä. Lisätietoa löytyy nettiosoitteesta www.bisnode.fi/aaa-kauppa