Asiakastyytyväisyys

Auktorisoitujen toimistojen tulee muutaman vuoden välein mittauttaa asiakastyytyväisyytensä omien asiakkaidensa piirissä.  Tutkimuksen tekee riippumaton, ulkopuolinen tutkimuslaitos.  Tutkimus tehdään kyselytutkimuksena suoraan hallitusten jäsenille ja yhtaikaa kaikille maan isännöitsijätoimistoille. Tutkimusta koordinoi Isännöintiliitto.  Tulokset antavat isännöitsijälle ja hänen toimistolleen arvokkaan palautteen palvelun tasosta.  Toimintaa voidaan tehostaa niillä kohdin, jossa on parantamisen varaa ja muilta osin voidaan tietysti olla tyytyväisiä.
Asiakastyytyväisyytemme on tutkittu jo neljästi ja joka kerralla olemme saaneet selvästi pääkaupunkiseudun muita toimistoja paremmat arvosanat. Tämä kertoo ainakin sen, että yhteistoiminta hallitusten kanssa on toiminut. Siitä kiitos myös taloyhtiöiden hallitusten jäsenille. Alta voit ladata näiden kolmen asiakastyytyväisyystutkimuksen tiivistelmät.  Seuraava asiakastyytyväisyystutkimus tehdään alkuvuodesta 2017.

Asiakastyytyväisyystutkimukset